IYPT logo – left
Turnaj mladých fyziků
Fyzikální týmová soutěž středoškoláků
IYPT logo – right

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR     Jednota českých matematiků a fyziků     Fyzikální ústav AV ČR     Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT     Matematicko-fyzikální fakulta UK     Second Foundation

37. ročník Turnaje mladých fyziků (2023/24)

Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF). Soutěž je zařazena v Informativním seznamu soutěží MŠMT pro školní rok 2023/2024 jakožto oborová soutěž.

Dokumenty

V letošním roce dochází ke změně Organizačního řádu i Pravidel soutěže. Hlavním záměrem změn je otevřít soutěž i méně počteným a začínajícím týmům. Nejdůležitější změny:

TMF v kostce (pro začátečníky)

Praktické rady aneb co dělat když...