IYPT logo – left
Turnaj mladých fyziků
Fyzikální týmová soutěž středoškoláků
IYPT logo – right

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR     Jednota českých matematiků a fyziků     Fyzikální ústav AV ČR     Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT     Matematicko-fyzikální fakulta UK     Second Foundation

International Young Physicists´ Tournament (IYPT)

IYPT se koná zpravidla v červnu nebo v červenci.

Oficiální webové stránky naleznete na adrese https://www.iypt.org/.


Místa konání Mezinárodního TMF a zisk medailí pro ČR (ČSSR, ČSFR)