Logo Vydry
VYDRA
Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR     Jednota českých matematiků a fyziků     Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT     Fyzikální ústav AV ČR     Katedra fyziky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

Letní Sympozium VYDRy 2024 – Brdy, Věšín

Opět po roce jsme se sešli 22. – 26.5. 2024 v kempu ve Věšíně v malebné krajině Brd na další malé soustředění. Měli jsme možnost shlédnout velké množství zajímavých vynikajících prací na různá témata z oblasti fyziky, které prezentovali účastníci soustředění. Došlo ale také na spoustu volných chvil, které jsme mohli věnovat diskuzím, deskovým hrám či sportu. Hned druhý den jsme vyrazili na malý výlet do ATOMMUZEA, který se velmi vydařil. Pan průvodce Václav Vítovec byl člověk z oboru s velkým nadšením pro věc a všichni jsme si to náležitě užili.

Fotogalerie

Skupinové foto     Malování světlem     Prezentace účastníků     Prezentace účastníků     Prezentace účastníků     Atommuzeum     Diskuse     Prezentace účastníků     Malování světlem     Prezentace účastníků     Atommuzeum     Diskuse     Malování světlem

Přednášky účastníků

Ostatní přednášky

Realizace projektu je podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (projekt 0017/7/NAD/2024).

Ocenění VYDRy

ocenění za významný čin v popularizaci fyziky Vydra získala ocenění za významný čin v popularizaci fyziky na Soutěžní přehlídce významných činů ve zpřístupňování fyziky (a matematiky) veřejnosti, která se konala 1. prosince 2023. Zájemci si mohou prohlédnout prezentaci z přehlídky na adrese tmf.fzu.cz/vydra/9/img/cfs.pdf.