IYPT logo – left
Turnaj mladých fyziků
Fyzikální týmová soutěž středoškoláků
IYPT logo – right

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR     Jednota českých matematiků a fyziků     Fyzikální ústav AV ČR     Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT     Matematicko-fyzikální fakulta UK     Second Foundation

Český výbor Turnaje mladých fyziků

Korespondenční adresa

Český výbor Turnaje mladých fyziků
Jednota českých matematiků a fyziků
Žitná 25
117 10 Praha 1
Oficiální webové stránky: zatím https://tmf.fzu.cz, v budoucnosti https://www.tmfcr.cz
Oficiální kontaktní e-mail: tmf@jcmf.cz

Předseda výboru

Mgr. Stanislav Panoš, Ph.D.
Žitná 12A
466 04 Jablonec nad Nisou
Tel. 608 510 655
stanislav.panos@seznam.cz

Členové výboru

Komunikaci ohledně soutěže směřujte prosím přednostně na oficiální e-mail soutěže tmf@jcmf.cz.

Jméno Pracoviště E-mail Telefon Poznámka
doc. RNDr. Jana Bielčíková, PhD ÚJF AVČR bielcikova@ujf.cas.cz 266 177 224
Mgr. Martin Blaschke, Ph.D. FPF SU v Opavě, ÚF martin.blaschke@fpf.slu.cz
RNDr. Petr Chaloupka, Ph.D. FJFI ČVUT petr.chaloupka@fjfi.cvut.cz
RNDr. Zdeněk Janů, CSc. FzÚ AVČR janu@fzu.cz 951 552 796
doc. Mgr. Šimon Kos, Ph.D. FAV ZČU simonkos@kfy.zcu.cz
Mgr. Hynek Němec, Ph.D. FzÚ AVČR nemec@fzu.cz 266 052 953
doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc. PřF UJEP novotny.d@volny.cz
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. PřF UPOL opatrny@optics.optol.cz
doc. RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D. MFF UK tomas.ostatnicky@matfyz.cuni.cz 951 551 273
Mgr. Stanislav Panoš, Ph.D. Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec stanislav.panos@seznam.cz 608 510 655 předseda výboru
Mgr. Dagmar Panošová, Ph.D. SPŠT Jablonec nad Nisou dagmar.panosova@seznam.cz
Ing. Dalibor Repček FzÚ AVČR repcek@fzu.cz 266 052 948